Header

Door de jaren heen heb ik lezingen gegeven:

  • namens en/of voor verschillende firma’s, zoals Pfizer, MSD, Waltham en Hill’s;
  • diverse symposia en congressen, zoals bij Voorjaarsdagen, Wintercongres en op het K&K van Proveto;
  • het internationale congres in Parijs voor dierenartsen met het onderwerp ‘Geriatrie’.

Onderwerpen lezingen:

  • Overgewicht bij dieren;
  • assistente spreekuren;
  • voeding bij dieren;
  • bewegingstherapie voor hond en kat;
  • cat-friendly practice;
  • seniorenprogramma’s voor hond en kat;
  • PR en marketing, sportbegeleiding bij paarden (voeding, supplementen en training).

Over deze onderwerpen geef ik ook in-house trainingen.

 

 

REFERENTIE’S

Wijnand de Groot Training & Consultancy en Hills vertegenwoordiger in het verleden

Ik ken Esther als iemand die met haar grote enthousiasme en passie bij de mensen om haar heen precies de juiste snaar weet te raken. Haar talent om mensen te motiveren en te overtuigen een bepaalde koers te varen is bijzonder en authentiek. Zaken die anderen in eerste instantie voor onmogelijk houden maakt zij mogelijk, niet alleen in woord maar altijd met een duidelijk realistisch doel voor ogen

 

Dirk van Dellen 

Graag wil ik de volgende ervaringen met u delen omtrent de samenwerking met Esther Klok tijdens bijeenkomsten welke door Pfizer Animal Health vele malen op locatie werden georganiseerd.

In de jaren 2005/ 2006, hebben we als Pfizer een nascholingsprogramma voor dierenarts-assistenten gehouden waarbij Esther een hoofdrol speelde. Zij presenteerde een praktisch en tevens een goed theoretisch onderbouwd verhaal, waar de deelnemers later zo mee aan de slag konden. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en het gemiddelde aantal deelnemers bedroeg tussen de 30 tot 45 deelnemers per sessie.

Esther ’s presentatie bevatte een schat aan foto materiaal uit de dierenartsen praktijk hetgeen een prima aansluiting gaf aan de aanwezige collega’s. Van de deelnemers aan dergelijke sessies, hebben wij begrepen dat men altijd naar huis ging met bruikbare tips.

Tijdens een aantal symposia voor gezelschaps-dierenartsen, heeft Esther eveneens, namens Pfizer, een soortgelijke presentatie met succes gehouden.

Ik heb als marketing manager, Esther leren kennen als een enthousiaste-, betrouwbare- en leergierige para-veterinair. In het oog springend zijn haar open houding, inlevingsvermogen- en haar didactische gaven. In voorkomende gevallen, zou ik haar aangeboden diensten op haar vakgebied van harte aanbevelen!

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

Dirk van Dellen

 

Job van der Lek – Field Sales Manager Veterinary Channel at Colgate Palmolive – Hill’s Pet Nutrition Division

Esther heb ik voor het eerst ontmoet toen ik als Territory Manager begon bij Hill’s. Tijdens nascholing bleek iedere keer haar enthousiasme voor haar werk en de motiverende werking die ze had op collega paraveterinairen en ook dierenartsen. Later als fieldsalesmanager heb ik haar meerdere keren gevraagd om mee te werken aan lezingen en trainingen die te maken hadden met gezondheidsprogramma’s binnen de dierenartsenpraktijk. Zij is zeer betrokken bij het welzijn van huisdieren, eigenaren en ook de medewerkers binnen een praktijk. Esther is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een praktijk te ontwikkelen op het gebied van het aanbieden van diensten en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Ze kan haar ideeën makkelijk en duidelijk verwoorden.
Vooral haar motivational speeches over afvalprogramma’s zijn legendarisch. Ook omdat zij haar verhaal kon staven met resultaten uit de eigen praktijk. Zij toonde aan dat dat eigenaren van huisdieren die deel namen aan haar afvalprogramma gedurende de begeleiding meer aandacht kregen voor de zorg van hun huisdier en daarom ook vaker de praktijk om advies en behandeling vroegen. Zo kon zij met harde cijfers aantonen dat de investering in tijd die een praktijk doet in een gezondheidsprogramma een positief effect heeft op de gezondheid van het huisdier en die van de praktijk.